L125-10RA

Chiều cao tự do tối đa: 44,2m | Chiều dài cần tháp tối đa: 50m | Sức nâng tối đa của đầu bò: 1,5t | Súc nâng tối đa: 10t

0888.000.157
icons8-exercise-96 chat-active-icon