L760-5VD

Chiều cao tự do tối đa: 51,45m | Chiều dài cần tháp tối đa: 60m | Sức nâng tối đa của đầu bò: 11,8t | Súc nâng tối đa: 50t

0888.000.157
icons8-exercise-96 chat-active-icon