R135-10RA

Chiều cao tự do tối đa: 58,5m | Chiều dài cần tháp tối đa: 60m | Sức nâng tối đa của đầu bò: 1,7t | Súc nâng tối đa: 8t

0888.000.157
icons8-exercise-96 chat-active-icon